Usługi

cropped-calc.pngksięgowe, które obejmują między innymi prowadzenie ksiąg handlowych (KH), prowadzenie książki przychodów i rozchodów (KPiR) oraz prowadzenie ewidencji ryczałtowych,

cropped-calc.pngpozostałe, wśród których możemy wymienić miedzy innymi sporządzanie zeznań rocznych, sporządzanie wniosków o zwrot VAT za materiały budowlane oraz pomoc w zakładaniu i likwidowaniu firmy.

cropped-calc.pngkadrowo-płacowe, obejmujące między innymi sporządzanie list płac, przygotowywanie dokumentacji do PFRON w celu uzyskania dofinansowania przy zatrudnieniu osoby niepełnosprawnej, sporządzanie deklaracji do ZUS,
prowadzenie akt osobowych,

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego w celu ustalenia szczegółów :

phone-icon-clip-art--royalty--7516 173 304