Home

Prowadząc działalność na rzecz podmiotów o zróżnicowanej formie prawnej, jak i różnym profilu działalności gospodarczej, zdobyliśmy szerokie doświadczenie oraz wypracowaliśmy własne metody współpracy z Klientem.

Wiedza merytoryczna, praktyka zawodowa oraz dobry kontakt z Klientem sprawiają, że potrafimy dostosować się do specyfiki każdej firmy, a nieszablonowe podejście do Klienta stanowi, w odróżnieniu od innych firm, nasz istotny atut.

Biuro Rachunkowe „MG”:

calc gwarantuje profesjonalną obsługę, zaangażowanie i rzetelność

calc zapewnia całkowitą poufność wszelkich informacji

calc posiada świadectwo kwalifikacyjne Ministra Finansów uprawniające do usługowego
prowadzenia ksiąg rachunkowych

calc podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu oc z tytułu usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych oraz wykonywania czynności doradztwa podatkowego